Okenné klimatizácie

V našich zemepisných šírkach sú letá čoraz horúcejšie a tak stále viac domácností zvažuje inštaláciu klimatizácie. Nie každý má ale možnosť inštalovať klimatizáciu s kondenzačnou jednotkou vonku a výparníkovou vo vnútri. Riešením sú okenné klimatizácie, ktoré sa dajú nainštalovať jednoducho.

Okenné klimatizácie
Okenné klimatizácie (Foto: eprofi.sk)

Ako funguje klimatizácia

Klimatizácia pozostáva z dvoch hlavných častí – výparníka a kondenzátora, pričom výparník odoberá teplý vzduch z priestoru a kondenzátor ho odovzdáva mimo klimatizovaný priestor. Tieto dve časti sú spájané potrubím, v ktorom prúdi chladivo za pomoci kompresora. Ďalšou podstatnou časťou je expanzný ventil, ktorý prietok chladiva reguluje.

Čo je okenná klimatizácia

Okenná klimatizácia je v podstate klimatizácia bez vývodu cez stenu objektu. Inštaluje sa do okna alebo pripraveného otvoru v stene. Predná časť je nasmerovaná dovnútra a zadná smerom von, všetko sa ale nachádza v jednej klimatizačnej jednotke. Výparníková a kondenzačná časť je tak oddeľovaná rámom okna a inštalácia si nevyžaduje významnejšie stavebné úpravy. Obvykle môžu využívať čerstvý vzduch nasávaný zvonka alebo s obehovým vzduchom. Okenné klimatizácie sa hodia všade tam, kde je problém s montážou vonkajšej časti alebo nie je možný stavebný zásah. Využívajú sa v obytných priestoroch, ale aj v priemyselných a skladových priestoroch či mobilných bytových jednotkách.

Inštalácia okennej klimatizácie

Inštalácia okennej klimatizácie je jednoduchá a skúsený odborník to dokáže zvládnuť v priebehu pol hodiny. Základom je ale všetko dôkladne premerať, aby ste mali istotu, že vybraná klimatizácia sa do okna alebo otvoru zmestí. Potom už len stačí správne umiestniť držiak klimatizácie a navŕtať otvory. Zabudnúť by ste nemali ani izoláciu medzi klimatizáciou a otvorom, aby vám zbytočne neunikal chlad a neprenikalo teplo dnu.

Zdroj: http://www.eprofi.sk/okenna-klimatizacia

Text:PR